Emisní kontrola Tatra Beta

Jak projít emisní kontrolou i po reformě měření emisí 

Nedávno začala platit nová metodika měření emisí automobilů, což zahrnuje i Bety. Nová úprava byla zavedena především kvůli nepoctivcům, kteří s autem mnohdy ani na ME nepřijeli. Bohužel, tato úprava přinesla nejednu starost navíc a to nejen nám majitelům Bet, ale i třeba provozovatelům dalších neobvyklých aut. Problémem je zejména ten, že levnější verze analytických programů nepodporuj netuctové značky aut a tedy je ani nesmí podle zákona měřit. Zde nerozhoduje motor, ale znak, který je na kapotě. Tudíž, byť Tatra Beta má z Tatry jen nápis, nelze již měřit tato vozidla jako Hyundai Accent (G4EH), (potažmo Škoda 781.135B u favorití verze). Ačkoliv by to bylo přirozené, když mechanické soustrojí je totožné a do úpravy předpisů bylo možné měření emisí takto provádět. Zkrátka, jeďte na ME tam, kde Beta už někdy byla či tam, s kým z domluvy zjistíte, že Betu zvládnou naměřit. 

Dalším důvodem, proč „to nejde" je ignorování prováděcích předpisů technikem. „Po příjezdu na stanici ME hledal technik zásuvku na OBD. Našel diagnostickou zásuvku a vsunul kabel. Po marném pokusu konstatoval, že se Beta nespojí s měřícím zařízením a vyhodil mne. Měření tedy neproběhlo a kvůli němu mi propadla STK, protože jsem musel hledat jinou stanici ME. Člověk si pak připadá jako kriminálník." Bety ovšem byly montovány ještě před zavedením povinnosti vybavovat vozidla tímto způsobem komunikace a tedy takto se napojit nelze. 

Například snímání otáček a dalších veličin tedy nemůže být provedeno pomocí E-OBD. Měřící technik má tedy Bety považovat za vozidlo „ BEZ OBD" a takto ho měřit i vypsat protokol! To mu určuje i dokument Metodický postup měření emisí vozidel ve stanicích měření emisí (SME), Příloha k č.j.: 34/2015-150-SME3/5 ze dne: 7. června 2016, verze: 2015.01 rev.1., s. 7. Zde je psáno: 

II. Pro vozidla se zážehovými motory s řízenými systémy bez OBD se aplikují tyto dílčí postupy:...
...V případě, že není možné diagnostikovat systém řízení motoru on-line, připojí se k protokolu výpis z přístroje. Pokud externí specializovaný přístroj pro diagnostiku systému řízení motoru nepodporuje výpisy, uvede se tato skutečnost do poznámky protokolu spolu s označením typu přístroje.

Za vozidla bez OBD se pro účely této metodiky považují i vozidla z neevropských zemí, vybavená některou z verzí OBD, uvedená do provozu nejpozději do 31. 12. 2000."

U škodováckých Bet s BMM platí totéž. Sice na ně neaplikujeme to, že jsou „vozidlem z neevropské země uvedené do provozu do 31.12.2000, ale místo toho se zde použije jednoznačné sdělení výrobce motoru (Škoda Mladá Boleslav), které definuje plnohodnotný a použitelný OBD protokol až u škodovek od r. 2002. Opět tedy nelze na jednobodové BMM (Škoda 781.135B) zkoušet připojovat „všemocnou" emisní mašinu a divit se že nekomunikuje. 

A jinak samozřejmě platí to nejzákladnější. Příloha 3 tohoto dokumentu, kde se píše, že vozidla do celkové hmotnosti 3500 kg, schválená podle EHK83 a podobných mají být povinně připojovaná a diagnostikovaná emisním analyzátorem, mají-li v typovém schválení datum 1. 1. 2002 nebo mladší. To je hranice, od kdy se OBD považuje za povinné a standardizované. Jakékoli vozidlo s řízeným motorem, vyrobené a schválené do provozu před tímto datem se povinně na analyzátor nepřipojuje, OBD se neřeší a měří se klasickou metodou!

Žádné Beta není v původním provedení uzpůsobena na měření emisí pomocí OBD, případně readliness kódů. 

Pokud technik bude rozporovat/nebude chtít udělat emisní kontrolu na Bete, vyžádejte si nadřízeného nebo případně kontaktujte Ministerstvo Dopravy; jsou schopni jim během hodiny pozastavit činnost.

Měření emisí, kde nedělají Betám zbytečné problémy: 
Hauser & Peřina, Jubilejní, České Budějovice
Roman Hoskovec, Horní Prosíčka 20 (Ledeč nad Sázavou)
Stanic, kde Betu naměří je samozřejmě velké množství, ale tyto jsou osvědčené i v roce 2018. Postupně budeme doplňovat další. 

Přejeme mnoho úspěchů při nerovném boji se zákony, které diskriminují neobvyklá auta. Zároveň musíme upozornit, že například když máte děravý výfuk nebo „to moc čoudí", nemusíte projít skrz ME ani s těmito radami. 

Děkujeme Lovci Vraků a R. Ž. za rady.