Kniha o Betách a cíle pro rok 2017

Spis není koncipován jako román ani jako dílenská příručka. Dovolil bych si tvrdit, že jsem postihl všechna témata montáže Bet, ačkoliv jsem rozhodně některé zcela nevyčerpal, aby se čtenář zcela neutopil v marastu nepřehlednosti. Připomeňme, že pokud by byl zájem, mohla by knížka vyjít do několika měsíců.

Byl by o takovou knížku zájem?
Jsou níže vypsané kapitoly témata, která Vás na Betách zajímají?
Máte nějaké návrhy, co by se mělo ještě zmínit?

Druhým cílem je oprava Škody Bety výrobního čísla 075, která se povedla zachránit 17. 11. i díky pomoci fanoušků. 
Vzhledem ke stavu vozidla si oprava vyžádá nemalé množství peněz i mého času, proto prosím, zachovejte přízeň i v roce 2017. 

Třetím cílem, který je spíše přáním je výroba několika modelů Tatry Bety CL 1.3 v měřítku 1:43 z umělé hmoty. Podklady již byly předány 3D-modeláři, který je zpracovává.

Čtvrtý a asi nejjednodušší cíl je sraz Bet s pomocí Tatra klubuRetroautomuzea, případně i Depozit muzea Bystřice v první polovině roku. 

Děkuji Vám za reakce a připomínky přes epoštu či přes Facebook.
Administrátor Tomáš Reitinger

Část I.
Československá dodávka
Škoda Ejpovice
Na začátku byla Alfa.
Vznik Bety
Beta vyjíždí
Problémem jsou baterky
Druhá generace elektromobilů
První generace elektromobilů
Vývoj Bety EL pokračuje, třetí generace
Skandinávské úspěchy
Univerzitní Bety
Škoda Electra
Beta benzínová
Chladírenská Beta
Hledá se motor pro Betu
1. prototyp s díly Hyundai
Tatra Beta přijíždí
Další verze Tatry Bety
Valník Tatra Beta CV 1.3
Podvozek pro nástavby Tatra Beta CN 1.3
Tatra Beta CL 1.3 Pick-up
Přestavby na pohon zkapalněným ropným plynem
Plány na pokračování výroby a vývoje
Postupný konec už během výroby
Cena
Laminát
Seznam laminátových dílů s cenami
Barvy Bet
Zvláštní výbava
Propagace Bety
Počet vyrobených kusů
Beta bezpečná
Beta dnes
Technická data
Tabulky technických údajů
Díly Bety CL 1.3 z jiných vozů
Provozní náplně
Luštění výrobního čísla
Jezdíme s Betou
Obrazová příloha
Stručná chronologie projektu Beta
Část II. Já a Beta