Spasování bočních dveří Bety

Spasování bočních dveří

Boční dveře jsou největším problémem Bet. Už v dobách výroby činilo velké množství reklamací právě „padání" dveří. Laminát je sice velmi houževnatý materiál, ale zde vývojáři Bety jeho vlastnosti přecenily. Dveře nemají žádnou opěrnou konstrukci a visí na plátu železa, který je panty připevněn k rámu vozu. Dalším problémem je paradoxně jejich lehkost. Hlavním nepřítelem se tedy stává vítr a prudké otevírání. Omezovač dveří, převzatý ze Škody Favorit je sám o sobě dostatečný, avšak očko, které drží omezovač, se často protrhne. Následuje proražení přední hrany dveří o nosník pantu nebo dokonce roztržení dveří v jiných předních částech. Oprava je vlastně jednoduchá - přivařit omezovač k očku pomocí kolíku omezovače tak, aby se mohl vodorovně hýbat. Při případné výměně dveří lze jazyk omezovače vysunout a ten zůstane přidělaný na kostře vozu.

Dveře lze „štelovat" hned na několika místech. Základní místo je u pantů. Uvnitř, kde jsou ty tři díry na šrouby, je pohyblivá „pseudomatka", kterou lze pohybovat. Další místo je zámek. Stačí povolit dva šrouby, které jej drží a posunout zámek do požadované polohy. I protikus zámku je po povolení imbusových šroubů stejně pohyblivý.

Dveře vždy při běžném zavírání musí hladce zapadnout na oba západy zámku.

Pokud není dostatečná vzdálenost zámku k jeho protikusu, řeší se to podložkami. Častější jsou podložky pod panty, někdy jsou instalovány i podložky pro kolík zámku.

Asi nemusím připomínat, že všechny pohyblivé části je nutné alespoň jednou za rok promazat. Stačí vyjetý olej, ale lepší jsou samozřejmě nevymývatelná mazadla. I vnitřní mechanismy je nutné mazat. 

Důležitá je také funkčnost sklápění zrcátek. Hliníkový vnitřek při dlouhodobé neaktivitě a vystavení povětrnostním vlivům oxiduje. Pokud se někdo bude snažit zaseklá zrcátka sklopit, může poškodit laminát dveří. Prostříkněte občas mechanismus zrcátka silikonovým nebo jiným olejem. 

Zespodu dveří jsou také 3 odtokové kanálky. Udržujte je průtočné, aby se nedržela voda uvnitř dveří. 

Zatékání se řeší vhodným těsněním.