Beta CL 1.3; v. č. 30

Červená Beta, motor Škoda 781.135B, RZ: AY 27-97 do roku 2005 sloužila u Dopravního Podniku Praha. Byla odprodána jistému občanovi z Prahy. O jejím zachování pro účely muzea DPP se neuvažovalo. 
Foto: Sysel, Střešovice 18. 12. 2004.