Beta CL 1.3; v. č. 42

Bývalý vůz plzeňské Škody Kovárna, který byl vyroben se žlutými lamináty. Aby byla zachována barevná jednotnost s Betou v. č. 04, byla tato přetřena na červenou.  
Za info díky majiteli.