Tatra Beta CL 1.3; v. č. 108

Na litých diskách Ronal jezdila Tatra Beta s motorem Hyundai G4EH čevené barvy. 
Majitel: Elektroservis Volf, VIN: TMDA33B00VP000108, SPZ: PBA 51-65.