Tatra Beta CL 1.3; v. č. 244

Bílá Tatra Beta s motorem Hyundai G4EH sloužila od roku 1998, kdy byla vyrobena, do roku 2012 u českobudějovické firmy Kostax. 
Na doježdění byla předána do okresu Klatovy, kde byla v dubnu roku 2015 seštorována s RZ 5P2 6517. Původní SPZ byla CBA 58-92.
Za informace děkujeme firmě Kostax