Tatra Beta CL 1.3; v. č. 303

Tatra Beta výrobního čísla 303 byla v roce 1998 vyrobena pro společnost OKD Paskov a přihlášena 12. 1. 1999. 

1. 2. 2007 prodána p. Váchalíkovi, jehož reklamu a dodnes nese.
6. 1. 2011 prodána společnisti Darostavia.

Je plně funkční a nyní zraje uložená v garáži. Majitel prý čeká až Betka nabude hodnotu jako unikát. 

Před několika lety prodělala třistatrojka nehodu. „Během aktivního provozu jsem neprovedl dostatečné zajištění a vozidlo samovolně ujelo cca 80 m ve sklonu 30 stupňů. Po této dráze rozsekala sloupy plotu s pletivem a zastavila se rodinný dům." 
Vyproštění vozu hasičským sborem trvalo 4 hodiny a zajímavé je, že pohonná soustava poškozena nebyla. 
Nehodu tedy odnesly naštěstí jen lamináty. Levé dveře musely být vyměněny, protože sloupek plotu vytrhl zrcátko a to vytříštilo levé okno. Celkově byly dveře zkřiveny a popraskány. Náraz pohltila zejména zadní část vozu a také levý blatník. Naštěstí Beta byla opravena. 

Majitel dále píše: „Má i příběh kočkolapu, kdy dokázala spojit dva lidi, ktěří neustále o tom mluví a radostně všem oznamují tvary a vzhled Tatry Bety. Všechny posluchače nutí náhlednouti na internet a zhlédnout, jak vlastně vypadá kočkolap." 

Za informace děkujeme majiteli. 

DAROSTAVIA
STAVBY • REALIZACE STAVEB • REKONSTRUKCE STAVEB